Услуги

Инвестиционно проектиране – пълна проектна документация по всички части на инвестиционния процес за сгради и съоръжения. Богат опит в проектирането на жилищни и ваканционни комплекси, промишлени и обществени сгради. Самостоятелни и колективни разработки за над 200 000 кв.м РЗП. Пълно обслужване от Устройствените схеми и планове / ПУП, РУП и др/ до проектиране, визуализации, съгласуване и външни връзки с експлоатационните дружества, съгласувателните инстанции и общини.

Интериор. Интериорни – дизайнерски проекти за магазини, заведения, жилища, спортни комплекси и др. Цялостно обслужване от заснемане, проект, 3D визуализации, консултации, инвеститорски контрол, авторски надзор, избор и проекти на обзавеждането, технологиите и всички инсталации.

Ландшафт и озеленяване. Проекти за паркове,градини, зелени площи, покривно озеленяване, зелени паркинги, детски площадки и съоржения. Комплексно обслужване от проекта, съгласуването със съответните инстанции и изпълнението. Цялостно изпълнение и подържане на градини, паркове зелени площи, поливни системи и парково обзавеждане и елементи на градската среда.